Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mikroregión CEDRON - NITRAVA, okres NitraHľadať
 
 

Prírodné zdroje

Prírodné zdroje

Ide o územie s kvalitnou poľnohospodárskou pôdou, výbornou klímou, vodnými zdrojmi, termálnymi prameňmi a výbornou dostupnosťou (cesty, železnice). Územím kraja pretekajú rieky Nitra a Žitava. Okrem toho je v území značný výskyt rybníkov. Taktiež sa v území nachádzajú národné kultúrne pamiatky, prírodné rezervácie, chránené územia národného aj európskeho významu,  chránené areály a prírodné výtvory. Tieto atribúty predurčujú lokalitu k poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaniu poľnohospodárskej produkcie a k poskytovaniu služieb vo vidieckom cestovnom ruchu.

V území sa stretajú dva významné vinohradnícke rajóny - Nitriansky  vinohradnícky rajón  a Žitavský  vinohradnícky rajón.Na území regiónu sa vyskytuje potenciál termálnych prameňov aj menšie zásoby nerastov – štrky, piesky, tehliarske hliny.

Územie MAS CEDRON – NITRAVA je bohaté na mnohé zaujímavosti a zvláštnosti.

Tento potenciál je ovplyvnený jednak významnými rodmi a osobnosťami, ktoré v území žili a zveľaďovali ho  a jednak prírodným potenciálom, ktorý sa v území nachádza.

V obci Bánov sa nachádza Sihoť - prírodný ostrov vytvorený ramenami rieky Nitra. Lokalita je okrem iného zaujímavá lužným lesom. Miesto poskytuje veľmi pokojnú atmosféru na relax a krátkodobú rekreáciu. Potok Chrenovka – prírodná pamiatka so 4. stupňom ochrany.

V katastri mesta Šurany sa nachádzajú vzácne Šurianske slaniská, ktoré sú od roku 2004 zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000 pod názvom Územie európskeho významu Šurianske slaniská. Čierna voda – prírodná rezervácia – lúžne lesy.

Chránený kaštieľsky park v Komjaticiach s rozlohou 64 929 m2 bol  stal atraktívnym miestom pre oddych, zábavu a krátkodobú rekreáciu obyvateľov aj návštevníkov obce Komjatice. V parku je niekoľko unikátov, ako napríklad 150 ročné borovice. Na jednej z borovíc dodnes zostali skoby, po ktorých liezli na strom vojenskí ostreľovači počas 2. svetovej vojny. Ďalší z unikátov obce je viac ako 138 ročný Platan javorolistý, Strom roka 2012, najmohutnejší v strednej Európe. Prírodná rezervácia Torozlín s výskytom viacerých chránených živočíšnych druhov. Okrem toho sú v obci štrkoviská a rybníky.

V obci Michal nad Žitavou je Prírodná rezervácia Žitavský luh s výmerou 75 ha, ktorá bola vyhlásená v roku 1980. Z hľadiska ochrany prírody ide o najvýznamnejšiu lokalitu stredného Požitavia. Je to komplex podmáčaných lúk, močiarov a mäkkého lužného lesa. Celkovo sa tu vyskytuje 191 druhov vtákov, z toho 56 hniezdičov, dva druhy plazov, osem druhov obojživelníkov, štrnásť druhov rýb, dvadsaťsedem druhov cicavcov, sedemnásť druhov vážok a iných druhov živočíchov.Širšie územie rezervácie je navrhované ako Chránené vtáčie územie v rámci európskej sústavy NATURA 2000. Naň priamo nadväzuje pôvodný tok rieky Žitava, ktorý bol vyhlásený za Prírodnú pamiatku rieky Žitavy. Z hľadiska ochrany prírody je pozoruhodná hviezdicová podložka na hniezdo bocianov.

Bažantnica Palárikovo bola založená v roku 1752 grófom Františkom Károlyim. Je tu možné loviť srnčiu, mufloniu, bažantiu, zajačiu zver ako aj kačku divú a morku divú. Palárikovské lúky tvoria nížinné a podhorské kosné lúky, vnútrozemské slaniská a slané lúky a chránené druhy európskeho významu pichliač úzkolistý a kunka červenobruchá.

Park Mojmírovce je tiež národnou kultúrnou pamiatkou, má rozlohu 4,2 ha. V parku sa okrem iného nachádzajú dva Platany javorolisté, ale najvzácnejší je Jaseň štíhly, solitér v historickom parku, ktorý je považovaný za genofond svojho druhu v rámci Slovenska.

V obci Poľný Kesov sa nachádza termálne kúpalisko, ktoré disponuje kvalitnou termálnou vodu, ktorá má blahodárne účinky na ľudský organizmus. Lesopark, ktorý bezprostredne susedí s areálom termálneho kúpaliskaje spojený s  históriou rodiny Huňadyovcov.

Vo Veľkom Kýre je zaujímavá vzácna gaštanová alej a ulička vínnych domčekov.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka