Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mikroregión CEDRON - NITRAVA, okres NitraHľadať
 
 

Putujeme mikroregiónom

Úspech študentiek Gymnázia v Šuranoch

soc-cedron-nitrava.pdf(1.4 MB)soc-cedron-nitrava.pdf
Putujeme.mp4(13.6 MB)Putujeme.mp4

Mesto ŠURANY

erb mesta ŠuranyNávštevníkov mesta určite zaujmú architektonické a kultúrne pamiatky, ale aj archeologické náleziská. Zaujímavý je Archeopark - Zemné hradište Zámeček, Hrádocká venuša, Synagóga z roku 1916 ale aj múzeá, kostoly, Hrádocká venušakaplnky, pamätné tabule, sochy a súsošia. Mesto je obklopené krásnou prírodou, nechýba les, rozsiahle vodné plochy, rieky, lúky, úrodné polia, krásne zátišia.


 

Obec BÁNOV

erb obce BánovJednou z obcí, ktorá sa môže pochváliť kusom peknej prírody je Bánov. Pýchou obce je Areál zdravia, ktorý zahŕňa Športový areál a priľahlú Sihoť, kde nájdeme vodu i zeleň. Spojovacím prvkom týchto dvoch častí je mŕtve Areál zdraviarameno rieky Nitra. Toto vzácne miesto poskytuje možnosti pre rybolov, športovú streľbu, plážový volejbal, tenis, stolný tenis, futbal, večerné opekačky, posedenie s priateľmi, ale aj priestor pre deti - Detský svet. Lokalita obce potvrdzuje staré známe: "... aj rovina má svoje čaro". Súčasťou obce je aj potok Chrenovka – prírodná pamiatka so 4. stupňom ochrany a do katastra zasahuje aj chránené vtáčie územie Dolné Považie, Zátony.


 

Obec CABAJ - ČÁPOR

erb obce Cabaj-ČáporObec Cabaj - Čápor patrí počtom obyvateľov medzi najväčšie obce v okrese Nitra. Tvoria ju dve katastrálne územia, ktoré boli v minulosti niekoľkokrát rozdelené a následne spojené. Z historických zaujímavostí je barokovo-klasicistický kaštieľ rodiny Wagnerovcov z konca 18. storočiapotrebné spomenúť barokovo-klasicistický kaštieľ rodiny Wagnerovcov z konca 18. storočia a dva rímskokatolícke kostoly.Obec je zaujímavá aj archeologickými náleziskami z 11. storočia.  Narodil sa tu spisovateľ Ján Domasta, ktorý svoju tvorbu venoval hlavne deťom a mládeži. Jeho telesné pozostatky sú uložené na cintoríne v časti Čápor. Svojim návštevníkom obec ponúka stravovacie aj ubytovacie zariadenia, ale aj veľký ranč, ktorýzaujme hlavne milovníkom koní.


 

Obec ČERNÍK

erb obce ČerníkObec je zaujímavá lokalitou vinohradov, kde zvláštnosťou sú viničnédomčeky. Pre návštevníkov turistiky odporúčame prechádzky k vodným plochám, ako je rybník, štrkovisko a mŕtve rameno rieky Nitra. pohľad na obec ČerníkNa pravej strane hrádze rieky vedie magistrála cyklotrasy Nitra, Nové Zámky, Komoča. Na horizonte obce sa nachádza  drevená jednoduchá rozhľadňa. V obci sa nachádza kostol zasvätený Duchu Svätému, ktorý bol postavený v roku 1864. Za zmienku stojí, že v roku 1981 boli do Okresného múzea v Nových Zámkoch odovzdané hrobové nálezy, ktoré pochádzali zo staršej doby bronzovej.


 

Obec JATOV

Erb obce JatovObec tvoria tri sídelné útvary: Dolný Jatov, Kendereš, Malý Jatov. Obec má výhodnú dopravnú polohu. Prechádza ňou spojnica železničnej trate Nové Zámky - Bratislava, ako aj cesta spájajúca uvedené lokality.K dominantám Jatov.pngobce patria pohrebná Kaplnka sv. Vendelína z roku 1760 – neskorobaroková a slovanské pohrebisko. V obci sa nachádza reštaurácia, predstavuje tradičný slovenský dom. V reštaurácii nájdete nielen množstvo tradičných, ľudových interiérových doplnkov, krb, ale i vínnu pivnicu.


 

Obec KMEŤOVO

Erb obce KmeťovoObec Kmeťovo je pomenovaná podľa slovenského národovca Andreja Kmeťa, ktorý žil v rokoch 1841 až 1908. Obecje bohatá na kultúrne pamiatky, medzi ktoré patrí Zvonica na viniciach, socha sv. Urbana na zvonica na viniciach obce Kmeťovoviniciach, tzv. Starej hore, pamätník padlým vojakom, busta Andreja Kmeťa a množstvo sôch a súsoší. V katastrálnom území obce Kmeťovo sa nachádza chránené vtáčie územie Žitavský luh. Pre Kmeťovo sú typické vinice, kde sa rodí kvalitné hrozno a z neho vinohradníci dorábajú kvalitné vínka. Sú tu zachované vínne domčeky, hajlochy, ktoré slúžia na spracovanie hrozna a vyzrievanie vína. Sú aj výborným miestom na oddych a zábavu pri poháriku kvalitného vínka.


 

Obec KOMJATICE

Erb obce KomjaticeObecpatrí k veľkým obciam okresu Nové Zámky. V obci sa nachádza rímskokatolícky barokový Kostol apoštolov sv. Petra a Pavla zo 17.storočia a farský Kostol sv. Alžbety.Atraktívnym miestom pre oddych, zábavu Komjatice.pnga rekreáciu je chránený kaštieľsky park. V parku sa nachádzajú 150 ročné borovice. Na jednej z borovíc dodnes zostali skoby, po ktorých liezli na strom vojenskí ostreľovači počas II. svetovej vojny. Prírodnou atrakciou je Platan javorolistý - Strom roka 2012, má 138 rokov, obvod kmeňa 930 cm, výška 28 m. Je najmohutnejší v strednej Európe. V obci sa nachádzajú štrkoviská s možnosťou rybolovu. Je tu aj chránené úzNa moderne upravenom námestí nájde návštevník miesto na oddych aj na občerstvenie.


 

Obec LIPOVÁ

Erb obce LipováV obci sú dva kostoly - Sedembolestnej Panny Márie a Ružencovej Panny Márie. V časti Mlynský Sek je neogotický kaštieľ z roku 1903, ktorý dala postaviť rodina Elekovcov.Od  r. 1947 slúži pre sociálne účely, v súčasnosti neogotický kaštieľ z roku 1903 v obci Lipovápod názvom  „ZSS Lipka“ V objekte kaštieľa sa nachádza chránený lesopark, ktorý je chránený 3. stupňom ochrany. Nachádzajú sa tam 4 platany vo veku 200 – 250 rokov a jeden  dub vo veku 500 – 600 rokov. V blízkosti obce sa nachádza vodná nádrž Tona, prírodná rezervácia Čierna voda, vzdialená približne 4,5 km. Zaujímavá je aj prírodná rezervácia európskeho významu Veľký Les, vzdialená približne 4 km, chránené vtáčie územie Dolné Považie, ktoré je vzdialené približne 5km.


 

Obec MICHAL NAD ŽITAVOU

Erb obce Michal nad ŽitavouV katastri obce je časť chráneného územia Žitavský luh, ktoré má 4. stupeň ochrany. Územie bolo za  prírodnú rezerváciu vyhlásené v roku 1980.  Obec s farou je známa z roku 1332. V roku 1353 sa spomína ako kostol v obci Michal nad ŽitavouZentmihal, kedy patrila zemianskym rodinám. V rokoch 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela, bol postavený v rokoch 1772 - 1778 po vyhorení pôvodného kostola. V obci sa nachádza aj secesný kaštieľ postavený okolo roku 1900.


 

Obec MOJMÍROVCE

Erb obce MojmírovceObec je rodiskom Antona Grasalkoviča známeho z čias vlády Márie Terézie. Nachádzajú sa tu ubytovacie a stravovacie služby. Reštaurácia s penziónom na námestí a barokovo klasicistický kaštieľ z 18. storočia. kaštiel MojmírovceKedysi najslávnejší žrebčín Uhorska je prebudovaný na kongresovú sálu. Súčasťou zariadenia je aj 300 ročná vínna pivnica. V obci sa nachádza niekoľko národných kultúrnych pamiatok: Kaštieľ s parkom z roku 1721, samotný Park Mojmírovce, Kostol sv. Ladislava z roku 1721, Kúria kniežaťa Aldobrandiniho – Regionálne múzeum, Mlyn strojový z roku 1926.Za zmienku stojí aj najstaršia artézska studňa v regióne, navŕtaná v roku 1898. Obec je známa tradíciou vinohradníctva a produkciou kvalitného vína v pivniciach miestneho poľnohospodárskeho družstva, ktoré získava svetové ocenenia.


 

Obec MOJZESOVO

Erb obce MojzesovoV Mojzesove sa nachádza obdivuhodné a monumentálne dielo, ktoré v roku 1996 zhotovil majster František Vašek a je ním trojmetrová socha Ježiša Krista. Je to presná kópia /v pomere 1:10/ 30-metrovej sochy, ktorá socha Ježiša v Mojzesovezdobí vrch nad mestom Rio-de-Janeiro v ďalekej exotickej Brazílii.  Dielo je dnes skutočnou vizitkou Mojzesova.Obec je pomenovaná po prvom predsedovi Matice slovenskej, biskupovi Štefanovi Moyzesovi (1796 - 1869).V obci pôsobili slovenskí kultúrnoosvetoví dejatelia I. Komenda, P. Stacho a M. Cabánik. Kultúrnohistorickou pamiatkou je rímskokatolícky barokový Kostol sv. Andreja z r. 1730, rozšírený v 20. stor.


 

Obec PALÁRIKOVO

Erb obce PalárikovoObec Palárikovo patrí k najväčším obciam okresu Nové Zámky. Medzi zaujímavé a významné objekty patrí kaštieľ postavený po roku 1730 v neskorobarokovom slohu a na začiatku 19.storočia prestavaný do drevený vodojem Palárikovoklasicistického slohu. Kaštieľ je situovaný v 52 ha historickom anglickom parku, ktorý je zaradený do zoznamu chránených území. Na park bezprostredne nadväzuje svetoznáma bažantnica, ktorá susedí s mufloniou oborou. Zaujímavosťou sú aj prekrásne chránené duby. Súčasťou historického parku je drevený vodojem z roku1869, po rekonštrukcii je prístupný verejnosti ako rozhľadňa.  V obci sa nachádza ranč aj welness centrum a možnosti občerstvenia. Rímskokatolícky Kostol sv. Jána Nepomuckého bol postavený v roku 1754.


 

Obec POĽNÝ KESOV

Erb obec Poľný KesovZaujímavosťou je, že v roku 1814 sa medzi obcami Poľný Kesov a Veľká Dolina uskutočnili prvé konské dostihy v Uhorsku. V centre obce sa nachádza drevená plastika legendárneho koňa Tajára – spojenie s históriou chovu koní na panstve grófa Huňadyho. V obci sa nachádza kostol Krista Kráľa, ktorý bol pôvodne pálenicou.Oproti kostolu je klasicistický kamenný kríž z roku 1795. Obec Poľný Kesov má vysoký potenciál pre rozvoj športovo – rekreačných aktivít. Jednou z nich je termálne kúpalisko, kde sa nachádzajú termálne bazény s možnosťou ubytovania, rekreácie a oddychu.


 

Obec RASTISLAVICE

Erb obce RastislaviceObec je od dávna známa ovocinárstvom, včelárstvom, živočíšnou výrobou a pestovaním technických  plodín. Do roku 1950 tu bol liehovar. V rokoch 1940 – 50 tu mali trepáreň konopí – zariadenie na spracovanie konopí. Do obecný úrad Rastislaviceroku 1961 bola v obci funkčná teheľňa.Časť tejto zaujímavej histórie je sústredená v obecnom múzeu, ktoré bolo dané do užívania 24.5.2002 ako izba tradícií. V obci sú dva kostoly kostol Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania a rímskokatolícky Kostol Panny Márie.

V obci sa nachádzajú ubytovacie aj stravovacie zaraidenia.


 

Obec ŠTEFANOVIČOVÁ

Erb obce ŠtefanovičováObec je situovaná na rovine, skladá z troch častí (voľakedajších majerov)  a do roku 1948 niesla názov Taráň. V 18. storočí tu Grasalkovičovcizaložili osadu, kde chovali ovce. Do roku 1935 časť lokality vlastnila rodina kaplnka ŠtefanovičováHuňadyovcov z Urmína (Mojmíroviec) a časť rodina Nemešovcov z Komjatíc. Od roku 1910 mal hospodárstva v prenájme Šuriansky cukrovar, do ktorého cez oba majere(Horný aj Dolný Taráň) viedla poľná železnica. V obci sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márií. Kaplnka bola postavená v roku 1916 ruskými zajatcami, ktorí slúžili grófovi Nemešovi v Komjaticiach. Kaplnka je postupne rekonštruovaná a môže byť zaujímavou zastávkou pre cyklistov.Na hranici obce smerom do obce Branč je socha vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Všetky časti obce pôsobia veľmi príjemne a pokojne, čo poskytuje výborné možnosti na oddych mimo rušných miest.


 

Obec SVÄTOPLUKOVO

Erb obce SvätoplukovoObec bola 20 rokov súčasťou obce Mojmírovce. Dedinka sa osamostatnila po referende v roku 1996. K súčasným dominantám obce patrí klasicistický evanjelický kostol z roku 1865 a rímskokatolícky Kostol pamätník v obci SvätoplukovoRužencovej Panny Márie z roku 1833.Na námestí sa nachádza pamätník padlým obetiam prvej a druhej svetovej vojny. V obci sa nachádza ranč, kde je možnosť nielen si odpočinúť, ale sa aj občerstviť a prenocovať. Rodiny s deťmi môžu využiť možnosť jazdenia na koni a koči. Z ranča je krásny výhľad na vinice a aj na okolitú prírodu. Okrem toho môžu obyvatelia aj návštevníci využívať multifunkčné ihrisko a volejbalové plážové ihrisko.


 

Obec ÚĽANY NAD ŽITAVOU

Erb obce Úľany nad ŽitavouObec je známa tradíciou poľnohospodárstva a včelárstva.V obci sa nachádza rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Obnovený bol v roku 1865. Hlavný oltár s plastikou sv. Martina biskupa pochádza z 2. polovice 19. kostol Úľany nad Žitavoustoročia. Vo veži sa nachádzajú tri zvony, z ktorých jeden je z roku 1889 a je zasvätený sv. Martinovi.

Z historických prameňov je známe, že v roku 1576 obec vypálili Turci a ešte v roku 1664 sa spomína ako pustá. V tomto období sa uvádza ako základina jeho veľkovezíraAhmedaKöprülü pašu. Po roku 1711 sa v dedine uskutočnila kolonizácia z moravského pohraničia, ktorú inicioval gróf Kaunitz. Od 18. storočia sa dostáva do majetku rodiny Károlyi.

V časti katastra obce sa nachádza chránené územie Mŕtve rameno Čiernej vody, úsek starého koryta Nitry. Obec pôsobí pokojne a príjemne.


 

Obec VEĽKÁ DOLINA

Erb obce Veľká DolinaMedzi obcami Veľká Dolina a Poľný Kesov sa na panstve grófa Huňadyho v roku 1814 konali prvé konské dostihy v sUhorsku.V obci sa nachádza  chránený strom brest, ktorý má okolo 200 rokov. Raritou obce je vyše zvonica  Veľká Dolinatristoročná zvonica.Rímskokatolícky filiálny Kostol sv. Petra a Pavla bol postavený v roku 1999. Obec je miestom narodenia filmového režiséra a historika Ivana Rumanovského, zakladateľa Slovenského filmového archívu.Agroturistike sa venuje Anubis farm - rodinná farma a Equifarm ranč. V obidvoch zariadeniach sa venujú chovu domácich zvierat a práci s koňmi.


 

Obec VEĽKÝ KÝR

Erb obce Veľký KýrV obci je rímskokatolícky Kostol Povýšenia sv. Kríža zo 14. storočia, ktorý bol v roku 1768 prestavaný v barokovom štýle, kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1793 a niekoľko sakrálnych pamiatok.

kostol Veľký KýrV rámci oddychu, občerstvenia tu návštevník nájde stravovacie aj ubytovacie zariadenia. Zaujímavé je aj rodinné vinárstvo nachádzajúce sa v peknom prírodnom prostredí. Medzi rekreačné zóny obce patrí rad vínnych pivníc známy ako Čerdaút, k čomu sa viažu i každoročne organizované  podujatia: tradičná degustácia vín a hudobný festival CSERDAFEST. Atraktívna je aj gaštanová alej a miestny park.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka